Logo GOH
Hejčínské
noviny
Logo GOH

Žáky základních škol čekala chemická laboratoř a zavázané oči

Ve středu 15. 5. v 8 hodin ráno jsme ve škole přivítali zástupce škol ZŠ Hálkova, ZŠ Nedvědova, ZŠ Nemilany a ZŠ Svatoplukova. Žáci k nám přijeli proto, aby se zúčastnili projektového dne Světové školy.  Den jsme započali společnými aktivitami a hrami a poté, co se děti lépe seznámily, se rozdělily do šesti skupin, aby se mohly zábavnou formou dozvědět o rovnováze z různých úhlů pohledu prostřednictvím workshopů, které si pro ně připravili naši studenti. Mezi stanovišti se objevila například Fast fashion a udržitelnostPeníze v životě člověka nebo Chemická rovnováha. O těch zbylých se něco dozvíte přímo od jejich tvůrců.

Jídlo a jeho dopad na život – Daniela Pöselová

Náš workshop se věnoval jídlu a jeho dopadu na nejrůznější aspekty našeho života. Věnovali jsme se například tomu, jaký typ stravy je šetrnější k životnímu prostředí, jakou kvalitu života mají zvířata žijící ve velkochovech, kolik bílkovin musíme přijmout, abychom byli zdraví, nebo třeba na to, jak si připravit chutné veganské jídlo. 

Ne/rovnost pohlaví – Katka Horklová

Naše skupinka se zaměřovala na ne/rovnost pohlaví a rozdíly mezi ženami a muži. Na začátku workshopu jsme se ptali dětí na různé otázky a ony měly odpovědět – muži, ženy nebo obojí. Jednalo se o otázky typu: „Kdo vaří?“, „Kdo bývá učitelem?“ a „Kdo nosí dlouhé vlasy?“. Následně jsme děti rozdělily do pěti malých skupinek a každá se zabývala jedním z témat – ženy a muži ve sportu, ve škole, doma, na veřejných místech a v práci. Tato část se zaměřovala na různé stereotypy, ale také na omezení jednoho či druhého pohlaví. Poté jsme workshop ukončili krátkou řečí o tom, jak by nám naše pohlaví nemělo bránit v dělání toho, co nás baví.

Hendikep je také nerovnost – Lenny Sivi Za Nzambi

Na našem stanovišti jsme se zabývali tématem hendikep. Probíhalo to tak, že jsme děti rozdělili do skupin a přisoudili jsme jim určitý hendikep, např. pokud někdo měl být nevidomý, zavázali jsme mu oči. S pomocí dalšího spoluhráče se měly dostat do cíle přes určité překážky, navzdory svému znevýhodnění. To, jak se s tím vypořádají, už bylo na nich. Cílem našeho workshopu bylo rozšířit povědomí o postižení a také aby si žáci vyzkoušeli, jak je těžké být hendikepovaný i při jednoduchých aktivitách, jako je oběhnutí židle.

Na závěr děti ohodnotily naši práci v krátkém dotazníku a spokojeně se odebraly do svých škol. Všichni jsme si den moc užili a doufáme, že jsme dokázali našim mladším spolužákům něco hodnotného předat. Tímto bychom chtěli poděkovat studentům a učitelům, bez nichž by se tento projektový den nemohl uskutečnit.

Chcete se dozvědět o Světové škole více nebo se podívat na další fotografie z projektového dne? Navštivte náš instagramový profil @svetovkahejcin!

Martin Jirků